Forside

Guitar

Klaver

Banjo

Musikteori & Improvisation Improvisation

Gehørspil

Jazzmusik

 

Durskalaens opbygning
Intervaller og deres omvendinger
Akkordopbygning og højtopbyggede akkorder
Faste fortegn og Kvintcirkel
Paralleltonearter
 vist i kvintcirklen

Transpositionstabel
med eksempel
Dur og molskalaens treklange / parallelakkorder

Jazz, Blues og andet rytmisk:

"Farvning" (udvidelser) af akkorder  
forholdsvis enkel farvning.

Akkordfarvning  / akkordforbindelser i jazz
Farvning og akkordsammenhæng i jazzens historie 
(ifølge Steen Ingelf)

Improvisation / Kirketonearterne 
viser også hvilke toner man hæver/sænker  
i de højtopbyggede akkorder.

Ø v e l s e r:

Fireklangsøvelser / akkorderne på durskalaens trin. 
Giver bevidsthed om akkorderne i en given toneart.
Er lavet til guitarister, men kan bruges af alle 
der vil lære deres instrument at kende.

Blues-akkorder
hvordan bluesakkorder er skruet sammen

 

For de lidt kreative:

Hvis en melodi er becifret lidt "tyndt", kan man tilføje nogle
Udfyldningsakkorder.
Det giver ofte mulighed for en mere spændende basstemme.

Nogle enkle regler for becifring og basstemme